Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Pierwsza lista wydajności kolektorów dla temperatury 50°C

Jest rok 2016, nigdy dotąd nie opracowano listy kolektorów słonecznych, przejrzystej i zrozumiałej nawet dla laika. Ale wreszcie jest.

Od dawna byłem tym zadziwiony, że w większości baz danych kolektorów słonecznych zwrot “brak danych” dominuje szczególnie w rubryce dotyczącej wydajności. Od kiedy wyniki badań zawarte w certyfikatach SolarKeymark są publicznie dostępne, wystarczy dostęp do arkusza kalkulacyjnego, by zebrać dane i uporządkować je wg dowolnych kryteriów. Na moje pytania o ten “brak danych” otrzymywałem zawszę tę samą zaskakującą odpowiedź – “nie prezentuje się tych danych, ponieważ nikt o nie nie prosi“. Można mieć różne opinie co do przyczyn tego stanu. Najprostsza odpowiedź jaka się nasuwa to taka, że parametr wydajności nie odgrywał do tej pory znaczącej roli dla inwestorów. Teraz, kiedy fotowoltaika wkracza również w sferę grzewczą, konkurencja wymusza ożywienie w branży. Pojawiła się potrzeba wykazania, która technologia jest właściwsza dla konkretnego zastosowania, a do tego niezbędna jest wiedza o wydajności. Tak więc, o co chodzi z tą różnicą temperatur i średnią temperaturą kolektora, można tu przeczytać.

 

Zaczynajmy! Oto lista wydajności kolektorów dla średniej temperatury kolektora 50°C

 

Solarkollektoren-Vergleich-50-Grad

 

Podział na kolektory płaskie i próżniowo-rurowe jest przestarzały

Tworząc tę, ciągle jeszcze nie kompletną, listę różnych typów kolektorów dokonałem ciekawych odkryć. Pokazuje ona przede wszystkim, że tradycyjny podział na kolektory płaskie i próżniowo-rurowe jest przestarzały. Istnieją bardzo dobre kolektory płaskie, które mogą konkurować z kolektorami CPC i bardzo złe próżniowo-rurowe, które nawet z najgorszymi płaskimi nie są w stanie konkurować. Tu widać wyraźnie jak absurdalne mogą być kryteria dofinansowania jeśli preferowana jest jedna technologia. Decydującym czynnikiem jest wyłącznie roczny uzysk energii, który można odczytać z drugiej strony certyfikatu SolarKeymark. Wielkość rzeczywistej produkcji energii ustalona dla realistycznych temperatur pracy kolektora jest bardzo dobrym kryterium do analizy przydatności kolektorów.

 

Pokażemy porównanie kolektorów dla temperatur 50°C, 75°C i 100°C

W następnych tygodniach będziemy prezentować listy kolektorów dla różnych temperatur średnich oraz różnych kolektorów dla  instalacji wielkopowierzchniowych. Należy przy tym zaznaczyć, że: ze względu na trudność w dotarciu do wszystkich danych od producentów i niewygodny dostęp do danych SolarKeymark, listy te nie będą całkiem kompletne. Problemem jest głównie to, że wielu producentów nie ma jeszcze opracowanej drugiej strony Certyfikatu, która jest podstawą do tworzonej listy. Mówiliśmy już o problematyce i postępach we wdrażaniu etykiet z klasyfikacją energetyczną dla kolektorów. Ucieszymy się z możliwości uzupełnienia tej listy o kolejne kolektory, o czym można przeczytać na końcu tego artykułu.

 

Ogromne różnice w wydajności między kolektorami

Obrazy mówią więcej niż tysiąc słów, ale tabelki również są bardzo przydatne. Oto pierwsza lista kolektorów uporządkowana wg rocznego uzysku energii. Po raz kolejny widać wyraźnie jak wielkie różnice w wydajności są między kolektorami oraz, że rynek zbliża się do momentu koniecznego oczyszczenia. Niestety nie ma dość danych o cenach paneli, ale śmiem twierdzić, że różnice nie są liniowe.

 

 

Lista ACO (roczny uzysk kolektora) pokazuje uzyski wg ScenoCalc dla różnych kolektorów i temperatury średniej 50°C. Są one identyczne jak te z SolarKeymark ponieważ ScenoCalc jest narzędziem SolarKeymark dostępnym ekspertom on-line. Lista rozstrzyga też spory miedzy zwolennikami kolektorów płaskich i rurowych. W tym artykule można przeczytać o różnicach między  kolektorami próżniowymi.

 

Roczna wydajność, to nie wszystko, ale przynajmniej coś

To czego tu nie może zabraknąć, to wskazania, że roczny uzysk jeszcze nie czyni perfekcyjnego systemu solarnego. Pomaga w przejrzystości porównań, ale nie zawsze jest korzystnym argumentem. Uzysk kolektora mówi tylko tyle, ile energii maksymalnie możemy oczekiwać z jednego metra kwadratowego dla wskazanej średniej temperatury kolektora. Ni mniej ni więcej. Jeszcze ciekawiej jest przy wyższych temperaturach kolektora, ale o tym w następnym artykule.


Źródło: http://www.ecoquent-positions.com/die-besten-solarkollektor-liste/

Autor: Cornelia Daniel

Tłumaczenie: duel

Categories: Kolektory sloneczne