Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Pionierska instalacja w Senftenberg

W sierpniu 2016 roku na zrekultywowanym terenie dawnego składowiska odpadów w miejscowości Senftenberg uruchomiono, na tę chwilę, największą termiczną instalację solarną w Niemczech. Z 8.300 m² powierzchni kolektorów jest to jedna z największych instalacji kolektorów próżniowo-rurowych na całym świecie i pierwsza w Niemczech tak zaawansowana technicznie, która zasila klasyczną miejską sieć ciepłowniczą.

Pionierski projekt dla niemieckich sieci ciepłowniczych
  • Lokalizacja: Senftenberg / Brandenburgia
  • Instalacja solarna na tryb letni komunalnej sieci ciepłowniczej
  • Powierzchnia kolektorów: 8300 m² / 1680 szt Plasma XL 19/49
  • Roczna wydajność: około 4000 MWh
  • Uruchomienie: sierpień 2016

Projekt instalacji solarnej z szeregiem innowacyjnych funkcji wykonano w firmie Ritter XL Solar, która dostarczyła także kompletny system złożony z  1,680 wysokiej jakości kolektorów i układu regulacji.

Sieć ciepłownicza Stadtwerke Senftenberg ma łączną długość około 33 kilometrów i przy podłączonym obciążeniu około 50 MW (około 3 tysięcy gospodarstw domowych), roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi co najmniej 100 GWh. Pole kolektorów zostało dobrane tak, że w normalne letnie dni może ono zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na ciepło tej sieci. System przyłączony jest do magistrali za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego przyłącza. Ponadto w centralnej ciepłowni wbudowano specjalny bypass tak, że 2000 m³ wody w sieci ciepłowniczej, w dni szczególnie słoneczne, może przejąć nadmiar mocy systemu solarnego i służyć jako bufor. To sprawia, że instalacja solarna nie wymaga dodatkowego dużego bufora.

Integracja systemu solarnego i przyłącze do sieci zostały zaprojektowane przez firmę inżynierską Cottbusser Integral Projekt GmbH & Co.KG. Na ogół, dostawa energii słonecznej odbywa się na poziomie temperatur żądanych w zasilanej sieci, to znaczy od 85° C do 105° C. Jednakże, łączące i sterujące systemy hydrauliczne umożliwiają również, w przypadku nie wystarczającego nasłonecznienia zwłaszcza w zimie, aby wybrać operację podnoszenia temperatury powrotu.

 

W czasach, kiedy toczą się dyskusje jak włączyć rozległe sieci cieplne w proces intensywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, omawiany projekt w Senftenberg ma prawdziwie przełomowe znaczenie. Bo, bez wątpienia, ogrzewanie słoneczne wśród opcji źródeł odnawialnych jest najbardziej oczywiste, najbardziej zaawansowane technicznie i ekonomicznie.

 

51de2ad12b 6fb02c5715 senftenberg_kollektor-reihe1 a0645c231cSenftenberg Stadtwerke Senftenberg neue SolarthermieanlageSenftenberg Stadtwerke Senftenberg neue Solarthermieanlage11ad831a13

Źródło: http://ritter-xl-solar.com/anwendungen/waermenetze/senftenberg/

 

Categories: Duże instalacje solarne, Solarne sieci cieplne