Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Przez cztery dni Portugalia była w 100% zasilana energią ze źródeł odnawialnych

Ekscytujące osiągnięcia w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie pokazują nam jak może wyglądać przyszłość zrównoważonej energetyki – i że ta przyszłość nie jest zbyt daleko. Od 7 maja do 11 maja, Portugalia była zasilana wyłącznie przez źródła odnawialne. W ciągu 107 godzin 100 procent energii odnawialnej kraj pobierał z energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, biopaliw i energii słonecznej, spełniając marzenie o zielonej energii.
 
Portugal-Hydropower
 
Jak oni to zrobili? Według Instytutu Worldwatch dużą rolę odegrała postępowa polityka. Taryfy feed-in lub gwarantowane ceny dla producentów energii z odnawialnych źródeł, a także finansowanie zaangażowanych gmin, by pomóc w utrzymaniu kosztów energii ze źródeł odnawialnych na racjonalnym poziomie. Ponadto rząd podjął kroki takie jak zmiana infrastruktury sieci energetycznej, by łatwiej podłączyć domowe panele słoneczne. Międzynarodowa Agencja Energii wyraziła opinię, że polityka kraju pozwoliła “aby stali się ważnym graczem w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych“.
 
Portugalia od kilku lat pracuje nad rozwojem odnawialnych źródeł energii. W latach 2004 – 2009, zgodnie z Worldwatch, ich “moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych wzrosła ponad trzykrotnie”. Pomimo, że PKB wynosi mniej niż średnia w UE, to wytwarzanie i ogólne zużycie energii w Portugalii energii odnawialnej jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W 2014 roku była one tylko za Austrią, Szwecją, Islandią i Norwegią w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Portugalskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej stwierdziło, że w roku 2015  źródła odnawialne zaspokoiły 48 procent energii elektrycznej w kraju.
 

Christian Science Monitor informuje, że aktualnie, elektrownie wodne generują 30 procent energii elektrycznej w Portugalii. Około 25 procent pochodzi z wiatru. Biopaliwa i słońce odgrywają mniejszą rolę, przyczyniając się do 6,4 procent i 1,2 procent uzysku odpowiednio.

To nie jest pierwsze osiągnięcie w pozyskiwaniu czystej energii w Portugalii. W roku 2011 kraj był zasilany wyłącznie przez energię odnawialną przez kilka godzin, ale niedawne osiągnięcie oznacza wielki postęp w dostarczaniu energii elektrycznej przy użyciu bardziej czystych źródeł.


 
Źródło The Christian Science Monitor
Artykuł: http://inhabitat.com/portugal-was-powered-solely-by-renewable-energy-for-over-four-days/
Images via Wikimedia Commons (1,2)
Tłumaczenie: duel
 
 
 

Categories: Niezależność energetyczna