Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Firma

Ekologicznie konsekwentni

“Trwałe powodzenie w gospodarce można osiągnąć wtedy, gdy zapewnimy zharmonizowanie człowieka i środowiska”

Alfred T.Ritter

PARADIGMA założona w roku 1988 należy obecnie do wiodących światowych dostawców systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Z naszym innowacyjnym systemem solarnym, kotłami na pellety i kondensacyjnymi kotłami gazowymi umożliwiamy naszym klientom nie tylko oszczędzanie na ogrzewaniu, ale również udział w ochronie środowiska.

A ponieważ ochronę środowiska traktujemy naprawdę poważnie, to pracujemy nad tym, by być pierwszą CO2-neutralną firmą na świecie. Pierwsze kalkulacje naszej emisji dwutlenku węgla wskazują, że możemy to osiągnąć w niedalekiej przyszłości – wyłącznie dzięki naszemu modelowi biznesowemu i technologii ECOQUENT. Bez kupowania żadnych certyfikatów.

Nasz najnowszy kolektor AQUA PLASMA oszczędza 688 kg dwutlenku węgla rocznie podczas podgrzewania ciepłej wody w porównaniu do systemu gazowego kondensacyjnego. Dla średniego okresu eksploatacji kolektora 25 lat, wyniesie to około 17.200 kg unikniętej emisji dwutlenku węgla.

Ritter XL Solar powstała w roku 2010 w celu skupienia sił na projektowaniu i montażu wielkich instalacji solarnych. Była to naturalna konsekwencja zdobytych doświadczeń od początku istnienia Paradigmy. Dzięki tym doświadczeniom jesteśmy dzisiaj światowym liderem w systemach solarnych w zakresie temperatur do 130 C oraz niemal dowolnej wielkości pól kolektorów próżniowo-rurowych.

Naszym celem jest ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz działanie na rzecz wykorzystania energii słonecznej wszedzie tam, gdzie zużywa sie duże ilości ciepła, do ogrzewania miast, dowolnych procesów technologicznych. Nie zadowala nas wykorzystanie ciepła słonecznego tylko w słonecznych klimatach i dogodnych porach roku lub dostarczanie jedynie umiarkowanych temperatur. Nasze ambicje wykraczają daleko poza ten zakres.

Instalacja Ritter XL ma gwarantowany roczny uzysk ciepła dla żądanej temperatury.

Rodzinna tradycja

“ekologicznie, praktycznie, dobrze”

Alfred T. Ritter

Alfred T. Ritter, właściciel rodzinnej firmy produkującej czekoladę Ritter Sport, to przedsiębiorca znany z aktywności w wielu dziedzinach. Szczególne znaczenie jednak przykłada do działań związanych z ochroną środowiska.

Wypadek w Czarnobylu w roku 1986 był przyczyną zniszczenia plantacji kakaowych w Turcji. Utracono więc ważne źródło zaopatrzenia w surowiec dla czekoladowego biznesu firmy Ritter. Bezpośrednią konsekwencją tych wydarzeń była decyzja uruchomienia w roku 1988 firmy wyspecjalizowanej w projektowaniu i wdrażaniu systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii – Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Główny nacisk położono na maksymalne wykorzystanie słońca, ochronę zasobów naturalnych i innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska. Za swoje zaangażowanie i działania Alfred T. Ritter był wyrózniony w roku 1997 mianem Eko-Menadżera Roku przez WWF i pismo Capital. W roku 1998 otrzymał nagrodę Prognos-Zukunftspreis szwajcarskiego instytutu Prognos-Institut, w 1999 odznaczenie Bundesverdienstkreuz, a w 2003 nagrodę Solarpreis.

Ponadto Alfred T. Ritter jest współzałożycielem firmy Solarfabrik Freiburg oraz członkiem Zarządu szwajcarskiej organizacji edukującej i doradzającej przedsiębiorcom w dziedzinie ekologii.

Moritz Ritter

Moritz Ritter, syn założyciela firmy jest najmłodszym członkiem zarządu korporacji Ritter Energie- und Umwelttechnik. Informatyk z dużym doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy naukowej w Instytucie Fraunhofer.

“Tak, źródła energii to temat, na którym zależy mi osobiście najbardziej. Ludzie są gotowi nawet prowadzić wojny o ropę naftową lub obsługiwać ryzykowne technologie atomowe na wielką skalę. Zapotrzebowanie na energię jest ogromne. Mam wielkie pragnienie zaspokojenia tych potrzeb naprawdę doskonałymi, zrównoważonymi rozwiązaniami high-tech. Szczególnie podekscytowany jestem efektami pracy naszej spółki zależnej Ritter XL Solar, wyspecjalizowanej w rozwiązaniach solarnych dla przemysłowych procesów grzewczych.”

“Sztuka posiada zdolność stymulowania naszej wyobraźni. Wierzymy, że młodzież jest cenną inwestycją w przyszłość, dlatego wspieramy promocję młodych artystów”

Marli Hoppe-Ritter
Marli Hoppe-Ritter

Pasja dla sztuki ma długą tradycję w rodzinie Ritter. Dzięki Marli Hoppe-Ritter, entuzjastce i kolekcjonerce, powstała ścisła więź między rodzinnym biznesem a sztuką. Od otwarcia w Waldenbuch Muzeum Ritter w roku 1985 jej kolekcje oraz czasowe wystawy promowanych artystów są dostępne publicznie.

Odpowiedzialność za środowisko rozpoczyna sie w domu, na przykład w systemie zasilania energetycznego Muzeum Ritter. Zrównoważony rozwój ma najwyższy priorytet, a więc cała energia do zapewnienia właściwych warunków ekspozycji obiektów muzealnych czepana jest ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, biomasa, geo-termia, przyczyniając się do redukcji emisji CO2.

Około 40% ciepła potrzebnego do ogrzewania pochodzi z pola kolektorów próżniowo-rurowych CPC na dachu Muzeum, złożonego z 47 paneli o łącznej mocy około 100 kW. Szczytowym źródłem ciepła jest kaskada czterech kotłów na pellety Paradigma Pelleti o łącznej mocy 120 kW. Do rozprowadzenia ciepła po budynku służy ogrzewanie podłogowe, które też służy jako system chłodzący w lecie. Źródłem chłodu dla systemu klimatyzacji w zakresie temperatur 6-12 C jest agregat absorbcyjny zasilany głównie ciepłem z kolektorów słonecznych. W zakresie temperatur 15-18 C wystarcza zasilanie z sond ziemnych. W praktyce około 65% energii do chłodzenia budynku pobierane jest niemal bez kosztowo z ziemi, a reszta pochodzi z agregatu absorbcyjnego. Poza tym w bilansie ciepła uwzględniony jest odzysk ciepła z zaawansowanych technicznie rozwiązań w układzie wentylacji. Część wystawową zaplanowano głównie na piętrze. W połączeniu ze szklanym sufitem pozwoliło to na maksymalne wykorzystanie światła naturalnego. W celu kompensacji zmienności i niedostatku oświetlenia naturalnego zaprojektowano system automatyczny gwarantujący odpowiednie warunki oświetleniowe dla komfortowych przeżyć estetycznych.

Muzeum Ritter

Energetyczne koncepcje w Ritter Sport

“Zielona energia dla kolorowych kwadratów”


Ochrona środowiska jest w Ritter Sport priorytetem od wielu lat. Świadczy o tym choćby cytat z Planu Rozwoju w roku 1991.

“Ochrona zasobów naturalnych jest najpilniejszym zadaniem naszych czasów. Jesteśmy zobowiązani do działań pro-środowiskowych”

Alfred T. Ritter i Marli Hoppe-Ritter 1991

W Ritter Sport uważa się, że właściwe inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska długoterminowo opłacają się i przyczyniają do udoskonalenia procesu produkcyjnego, produktów, logistyki. Jako pierwsza firma w branży słodyczy w roku 1996 wprowadziła do ogólnego systemu zarządzania kompleksowy system zarządzania zrównoważonym rozwojem.
Jako główne cele zrównoważonego rozwoju uznano:

  • CO2-neutralność od roku 2022
  • Zrównoważony w 100% proces pozyskiwania ziarna kakaowego do 2025 roku
  • Zarządzanie energią od roku 2015

Od roku 2002 w Ritter Sport eksploatowany jest własny system kogeneracji. Do tej pory system pozwalał oszczędzać rocznie około 12 milionów kWh energii pierwotnej. Odpowiada to około 1 miliona litrów oleju opałowego. Dzięki temu w roku 2013 uniknięto emisji około 2.300 ton dwutlenku węgla. Dla porównania: tyle CO2 emituje około 2.400 gospodarstw domowych z powodu zużycia energii elektrycznej. Ciepło odpadowe agregatu kogeneracyjnego wykorzystywane jest do ogrzewania. Około 70% zapotrzebowania na ciepło i około 30% potrzebnej energii elektrycznej generowane są w Ritter Sport w ten sposób.

“Jeśli ktoś poważnie traktuje zrównoważony rozwój, to nie może polegać ani na energetyce atomowej, ani na paliwach kopalnych”

Alfred T. Ritter

Po modernizacji w roku 2014 blok kogeneracji, dostarczając około 12,5 mln kWh, pokrywa około połowy zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto, agregat absorpcyjny przetwarza ciepło na chłód dla potrzeb procesu produkcyjnego

Pozostałe potrzeby energetyczne Ritter Sport pokrywane są z instalacji fotowoltaicznej złożonej z około 1000 paneli oraz lokalnego zakładu energetycznego Schönau, która dostarcza energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ci pionierzy ekologicznej energetyki zyskali już ponad regionalne miano “Energetycznych buntowników”