Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Referencje – ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe

Doskonałe dopasowanie parametrów pracy sieci i systemu solarnego

Energia słoneczna dla sieci cieplnych

Prawie wszystkie sieci cieplne pracują w zakresie temperatur 80-130°C. Tak więc integracja sieci lokalnych i rozległych z instalacją solarną jest zadaniem naturalnym i łatwym.

Przy czym, dla temperatur do 130°C uzyskuje się trzy razy więcej energii niż z fotowoltaiki, a przy temperaturach około 95°C wydajność jest czterokrotnie większa.

Zawsze odpowiednie rozwiązanie

System solarny można traktować jako dodatkowe źródło ciepła równoległe do głównego, ale też może być podłączony w dowolnym miejscu sieci ciepłowniczej. Przeważnie jest to możliwe nawet bez wymiennika ciepła. Magazynowanie energii słonecznej może być dokonane centralnie jak i lokalnie. W przypadku udziału energii słonecznej w rocznym zapotrzebowaniu w granicach 8% sama pojemność sieci wystarczy jako bufor. Taka elastyczność systemu jest niezrównana.

Neuerkirch-Külz

Karlsbad

Hannoversch Münden

FERNWÄRME WELS

ASKLEPIOS KLINIK

ENERGIEBUNKER WILHELMSBURG

BIOENERGIEDORF BÜSINGEN