Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

Technika – Regulacja

Regulacja

Regulacja SystaCompact II

Zastosowanie

 • Regulacja jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Opis techniczny

 • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania i jeden program przygotowania ciepłej wody
 • Regulacja obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia
 • Opcjonalneie uwzględnia temperaturę pomieszczenia w trybie regulacji na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, 10-letnie buforowanie czasu zegarowego
 • Adaptacja krzywej grzewczej do budowli
 • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie temperatury zewnętrznej i pomieszczenia
 • Opcjonalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody z nastawnym programem czasowym i pomiarem temperatury powrotu cyrkulacji
 • Funkcja Taster - włączenie cyrkulacji na żądanie
 • Wskazanie obsługi serwisowej
 • Przyłącze LAN dla zdalnego nadzorowania sytemu i zmiany nastaw przez internet
Schemat hydrauliczny kontrolowany przez SystaComfort II

Regulacja SystaComfort II

Zastosowanie

 • Regulacja jednego lub dwóch obiegów grzewczych z mieszaczem, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, regulacja sprzęgła lub bufora grzewczego, regulacja dodatkowych źródeł ciepła
 • Opcjonalna rozbudowa o moduły zewnętrzne:
  • Heat - trzeci obieg grzewczy z mieszaczem
  • Stove - dodatkowy kocioł na pellet
  • Wood - kocioł na drewno lub kominek z płaszczem wodnym
  • Pool - obieg grzewczy basenu
  • KAS - regulacja kaskady kotłów
 • Jednostka centralna dla zdalnego dostępu do całego regulowanego systemu

Opis techniczny

 • Komfortowy odczyt i nastawa wszystkich parametrów na panelu z podświetleniem, bardzo łatwa obsługa przy pomocy 6 przycisków
 • Odczyt i nastawa wszystkich parametrów dla wszystkich modułów regulowanego systemu
 • Opcjonalne podłączenie osobnych paneli sterujących z czujnikami temperatury do 1 i 2 obiegu grzewczego
 • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania i jeden program przygotowania ciepłej wody
 • Program Party i Program Urlopowy
 • Program suszenia jastrychu ogrzewania podłogowego
 • Funkcja ochrony budynku przed zamarzaniem
 • Możliwość blokady przycisków przed dziećmi
 • Regulacja obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia
 • Opcjonalneie uwzględnia temperaturę pomieszczenia w trybie regulacji na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, 10-letnie buforowanie czasu zegarowego
 • Adaptacja krzywej grzewczej do budowli
 • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie temperatury zewnętrznej i pomieszczenia
 • Opcjonalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody z nastawnym programem czasowym i pomiarem temperatury powrotu cyrkulacji
 • Funkcja Taster - włączenie cyrkulacji na żądanie
 • Energooszczędna praca pomp dzięki regulacji ich wydajności
 • Wskazanie obsługi serwisowej, bogata diagnostyka, wyświetlanie komunikatów o zakłóceniach
 • Przyłącze LAN dla zdalnego nadzorowania sytemu i zmiany nastaw przez internet
 • Karta SD do zapisu historii i aktualizacji oprogramowania
 • moduły rozszerzeń rozpoznawane są automatycznie, podłączenie linią BUS 2x0,75 mm2, maksymalnie do 30 mb

Rozbudowa SystaComfort II o moduły zewnętrzne

Moduł SystaComfort Stove dla układów z kotłem na pellet

 • Rozbudowa układu grzewczego o jeden kocioł na pellet
 • Kocioł na pellet pracuje jako kocioł podstawowy, a dotychczasowy kocioł na gaz, pellet lub olej dostarcza moc szczytową
 • Przy wyłączeniu kotła na pellet np. z powodu braku paliwa, załączenie kotła szcytowego następuje automatycznie
 • Nadaje się do wszystkich kotłów na pellet Paradigma i Wodtke
Schemat hydrauliczny SystaComfort Stove

Moduł SystaComfort Wood dla układów z kotłem na drewno

 • Rozbudowa układu grzewczego o jeden kocioł na drewno lub kominek z płaszczem wodnym
 • Blokada kotła głównego, gdy kocioł na drewnodostarcza ciepła
 • Możliwa jest również praca równoległa obu kotłów
 • W układach ze zbiornikiem buforowym, który ogrzewany jest kotłem na drewno,
  przy wystarczającej temperaturze bufara, odbiorniki ciepła zasilane są z bufora,
  kocioł główny pozostaje wyłączony
Schemat hydrauliczny SystaComfort Wood

Moduł SystaComfort Heat dla trzeciego obiegu grzewczego

 • Rozbudowa układu grzewczego o jeden - trzeci obieg grzewczy z mieszaczem
 • Trzy programy czasowe dla ogrzewania
 • przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania
 • Energooszczędna praca pompy przez regulację wydajności pompy
Schemat hydrauliczny SystaComfort Heat

Moduł SystaComfort Pool dla układów z basenem

 • Rozbudowa układu grzewczego o obieg grzewczy basenu
 • Trzy programy czasowe dla ogrzewania
 • Obieg grzewczy basenu jest wyłączony, gdy wyłączona jest pompa obiegu basenu
 • Energooszczędna praca pompy przez regulację wydajności pompy
Schemat hydrauliczny SystaComfort Pool

Moduł SystaComfort KAS dla układów z kaskadą kotłów i/lub zbiornikiem warstwowym SI

 • Regulacja kaskady kotłów

  • Rozbudowa układu grzewczego o jeden kocioł przez co tworzymy kaskadę kotłów
  • Regulacja mocy kaskady gazowych kotłów kondensacyjnych lub Pelleti Paradigma albo jednostopniowych kotłów gazowych lub olejowych
  • Kotły mogą być podzielone jako kocioł podstawowy i kocioł szczytowy
  • Odwrócona kolejność załączeń kotłów
  • Każdy kocioł może być dla przygotowania ciepłej wody zablokowany lub uwolniony
  • Alternatywne sterowanie jednego kotła dwustopniowego gazowego lub olejowego
 • Regulacja ogrzewania zbiornika SI

  • Rozbudowa układu grzewczego o zbiornik ciepłej wody z zewnętrznym wymiennikiem ciepła
  • Bezpośrednie ładowanie zbiornika ciepłej wody przez kocioł lub ładowanie zbiornika ciepłej wody ze zbiornika buforowego (ogrzanego słońcem)
  • Warstwowe ładowanie zbiornika ciepłej wody temperaturami wymaganymi, przez co uzyskuje się niskie temperatury powrotu
  • Ładowanie zbiornika cwu odbywa sie dopiero wtedy, gdy zbiornik buforowy jest wystarczająco nagrzany i ciepło z bufora
   doszło do płytowego wymiennika ciepła zbiornika cwu
  • Każdy kocioł może być dla przygotowania ciepłej wody zablokowany lub uwolniony
  • Alternatywne sterowanie jednego kotła dwustopniowego gazowego lub olejowego
Schemat hydrauliczny SystaComfort KAS

Wskazówki do systemu buforowego z pompą ładowania

Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty przy systemach ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej:

 • z energetycznego punktu widzenia należy preferować zbiorniki kombi lub zbiorniki "świeżej wody" (Aqua Expresso) przed systemami ze zbiornikiem ciepłej wody ładowanym pompą z bufora
 • większa powierzchnia zbiornika buforowego i zbiornika ciepłej wody oraz niezbędnego orurowania są przyczyną znacznie większych strat ciepła w porównaniu do zbiorników kombi i "świeżej wody"
 • zmagazynowane ciepło (systemu solarnego, kominka lub kotła na drewno) w systemie buforowym ze zbiornikiem ciepłej wody jest gorzej wykorzystywane,
  co prowadzi do częstych załączeń kotła podstawowego, głównie poza sezonem grzewczym
 • przy planowaniu nowego systemu grzewczego zalecamy zawsze stosowanie zbiornika kombi lub zbiornika "świeżej wody"

Systemy ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem ciepłej wody mogą mieć sens tylko przy dozbrajaniu istniejących układów, przy których większe zużycie energii jest świadomie akceptowane

Schemat hydrauliczny układu z buforem i zbiornikiem cwu ładowanym pompą

Kompletne zestawienie opcji rozbudowy SystaComfort II

Regulator SystaSolar Aqua II

SystaSolar Aqua II

Najważniejszym elementem stacji solarnych STAqua II i STAqua mono jest regulator SystaSolar Aqua II, automatyka zaprojektowana specjalnie do obsługi systemów solarnych wypełnionych wodą. Regulacja wspomaga pierwsze uruchomienie instalacji, a następnie w sposób ciągły analizuje i dopasowuje parametry pracy, tak by gwarantować bezpieczne i ekonomiczne działanie całej instalacji.

Inteligentna regulacja rozpoznaje samodzielnie długość zewnętrznej części obiegu solarnego i dopasowuje niezbędną wielkość przepływu wysokosprawnej pompy. Dzięki licznym czujnikom regulator zawsze zna aktualne temperatury kolektora, zbiornika, wielkość przepływu oraz temperaturę zewnętrzną. Wyrafinowana funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni instalację solarną nawet w najmroźniejsze noce przed zamrożeniem nośnika ciepła w postaci wody. Przy tym dba o to, by koszt energetyczny ochrony był jak najmniejszy.

 • Komfortowe ustawianie i odczyt parametrów, temperatury i uzysków na ekranie dotykowym
 • Komunikacja przewodowa z regulatorem obiegów grzewczych SystaComfort II i SystaCompact w celu wymiany danych
 • Zdalny dostęp internetowy
 • Ciągła i wszechstronna kontrola warunków pracy oraz archiwizacja historii zdarzeń
 • Automatyczna procedura pierwszego uruchomienia, która sama dobiera najwłaściwsze początkowe parametry pracy i sprawdza poprawność działania systemu
 

Pełna automatyzacja, prosta obsługa, czytelny ekran dotykowy

 

Stacje solarne

Dane techniczne Jm STAqua mono STAqua II

Centrum pomiarów i zarządzania solarnym systemem grzewczym Paradigma. Kompaktowa jednostka zawiera inteligencję systemu w postaci regulatora SystaSolar Aqua II. Ponadto w doskonale zaizolowanej termicznie obudowie umieszczono energooszczędną pompę, przyłącza zasilania i powrotu, zawór bezpieczeństwa jak również podzespoły do pomiaru przepływu i ilości energii cieplnej.

Konstrukcja   Jednorurowa Dwururowa
Temperatura pracy ciągłej - maksymalna °C 95 95
Ciepła woda   check check
Ciepła woda + ogrzewanie   no check
Masa kg 4 7,6
Zawór bezpieczeństwa - certyfikowany do pracy w układach solarnych   6 bar 4 bar (opcja 8 bar)
Typ pompy   Grundfos Solar PM2 15-105 Grundfos Solar PM2 15-105
Przepływomierz od - do l/min 1 - 15 1 - 15
Wymiary zewnętrzne mm 576 x 272 x 169 470 x 360 x 170
Przyłącza zasilanie/powrót - metalowe pierścienie zaciskowe mm Cu 15 (redukcja 12) Cu 15 (redukcja 12)
 • Większa dokładność

  STAqua II jest unikalnym regulatorem z dokładnym pomiarem uzysków energii solarnej przez pomiar wielkości przepływu. Regulator dokonuje ciągłej kontroli wszystkich funkcji instalacji solarnej, drobne błędy koryguje samodzielnie, a jeśli to konieczne, to uruchamia sygnał dźwiękowy.

 • Większy komfort obsługi

  Wszystkie ważne dane, jak temperatury, moc, uzysk można jedym rzutem oka odczytać z kolorowego ekranu dotykowego z inuicyjnym menu. Dzięki połączeniu z regulatorem obiegów grzewczych SystaComfort II można uruchomić dostęp zdalny i kontrolować efekty działania np. przez aplikację Paradigma iPhone App

 • Większe oszczędności

  Zastosowanie pompy energooszczędnej klasy A gwarantuje mniejsze zużycie energii elektrycznej. Regulator gwarantuje, że w każdej chwili swojego działania pozyskiwana jest maksymalna mozliwa ilość energii.

 • Małe rozmiary

  Małe rozmiary dzięki zintegrowaniu istotnych elementów, w szczególności regulatora SystaAqua II

 • Wysoka niezawodność

  Wysoka niezawodność dzięki zoptymalizowaniu punktów uszczelnień i połączeń

 • Zminimalizowane straty ciepła

  Zminimalizowane straty ciepła dzięki kompaktowej izolacji termicznej z EPP

S-Touch App

S-Touch to jest centralny system do prostego, komfortowego i intuicyjnego sterowania całym układem grzewczym domu.

 • jeden centralny panel w salonie
 • sterowanie także przez smarfon lub tablet z Androidem lub iOS
 • informacja o stanie urządzeń w jednym miejscu
 • ustawianie żądanej temperatury pomieszczenia i ciepłej wody
 • graficzna prezentacja uzysków solarnych

Aby w pełni korzystać z wygody jaką niesie aplikacja S-Touch wystarczy połączyć regulator SystaComfort II z siecią lokalną i routerem. Jeżeli w systemie grzewczym są jeszcze inne moduły regulacyjne np. SystaSolar lub SystaExpresso należy połączyć je z SystaComfort linią dwu-przewodową.

SystaWeb

Portal SystaWeb służy do zdalnego nadzorowania całego systemu grzewczego przez użytkownika i służby serwisowe

Zakres funkcjonalności:

 • zdalny dostęp do systemu grzewczego za pośrednictwem przeglądarki intenetowej
 • obserwacja temperatur, wartości żądanych i wyjść we wszystkich modułach Systa
 • odczyt i zmiana ustawień, rejestracja wartości parametrów i prezentacja graficzna
 • w przypadku zakłóceń powiadomienie e-mail, SMS, Fax


Solar App


Aplikacja SolarApp została opracowana specjalnie dla regulatora SystaSolar Aqua II. W przeciwnieństwie do SystaWeb, jej eksploatacja nie wymaga ponoszenia kosztu abonamentu za dostęp do serwera. Aplikację można pobrać bezpłatnie z AppStore. Można z niej korzystać nawet nie mając własnej instalacji solarnej. Dostępne są również realne systemy dla celów testowych.

Regulator solarny, który ma być nadzorowany zdalnie musi być połączony z regulatorem SystaComfort II lub SystaCompact II, a jeśli go nie ma, to z modułem SystaService LAN

Możliwości podłączenia regulatora SystaSolar Aqua II do sieci


Dodaj komentarz