Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma

Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel

System

AquaSolar System

to solarna instalacja grzewcza,

w której zamiast glikolu płynie czysta woda

Ta prosta koncepcja przynosi wiele korzyści
i rozwiązuje wszystkie problemy instalacji glikolowych

Nigdy więcej kosztów wymiany i utylizacji glikolu!

Koszt płynu solarnego

Przeciętna domowa instalacja solarna mieści od 20 do 40 litrów płynu solarnego.
Jednorazowe napełnienie obiegu może więc kosztować od około 200,- do 1000,- PLN w zależności od gatunku mieszanki glikolowej.
Płyn należy wymienić w terminie zalecanym przez producenta systemu lub wcześniej w oparciu o wynik corocznych badań odporności na zamarzanie. W praktyce może to być co 2 do 10 lat.

Wydajność większa prawie o 15%

Ciepło właściwe

Woda może przenieść znacznie więcej ciepła niż glikol w tej samej objętości. Wydajność kolektorów badana jest z wykorzystaniem wody w obiegu solarnym
Tak więc rzeczywista wydajność w obiegu glikolowym musi różnić się od podanej w certyfikacie.

TemperaturaL

Oszczędność energii elektrycznej, kosztów pomp, armatury regulacyjnej

Lepkość

Woda ma korzystniejsze właściwości fizyczne np. lepkość w różnych temperaturach. Zbliżony do laminarnego przepływ glikolu wymusza stosowanie 3 razy większych wymienników ciepła w porównaniu do wody. Jednak w przypadku wody i ogrzewania zwykle można z wymienników całkiem zrezygnować

Żadnych problemów z nadmiarem ciepła w lecie, żadnej degradacji płynu solarnego

Gwarancja trwałości płynu

Wodę można wielokrotnie bez negatywnych konsekwencji odparowywać w przeciwieństwie do glikolu, który rozkłada sie w temperaturach wyższych niż 150-160 C. Produkty rozkładu mają destrukcyjny wpływ na całą instalację solarną.

Magazyny ciepła mogą być mniejsze i tańsze, a czasem nawet wyeliminowane

Mniejsze magazyny ciepła

Dzięki odporności systemu na stagnację termiczną, czyli stan braku odbioru ciepła z kolektorów, można projektował bufory wg potrzeb użytkownika, a nie wymagań ochrony kolektorów. Jednocześnie, w sposób naturalny zagwarantowane jest ładowanie warstwowe

Kolektory mogą być podłączone bez wymiennika ciepła, tak jak drugi kocioł

Wymiennik ciepła

Kolektory mogą być podłączone równolegle do głównego źródła ciepła nawet bez wymiennika. Jeśli jednak wymiennik jest niezbędny
to może być nawet trzykrotnie mniejszy niż w układzie glikolowym