Tabela doboru przewodów solarnych SPEED

Przewody solarne SPEED Pojedyncze pole kolektorów
[brutto m2]
Maksymalna dopuszczalna długość *
Cu 1250 m
Cu 15
Cu 18
DN 1030 m
DN 12
DN 16
* Maksymalna dopuszczalna długość, to sumaryczna długość rur zasilających i powrotnych
Źródło: Katalog Cennik z danymi do projektowania
Legenda:
Przewody sugerowane
Przewody dopuszczalne

AquaSystem o powierzchni brutto do 17 m2 może być zmontowany jako jedno pole kolektorów połączonych szeregowo.

W przypadku pól o powierzchni od 17 do 34 m2 należy zmontować dwa osobne pola o identycznej powierzchni i symetrycznym ułożeniu kolektorów. Oba pola kolektorów muszą być hydraulicznie połączone równolegle. Średnice rur i ich dopuszczalne długości muszą być zgodne ze Wskazówkami Technicznymi Paradigmy TH-2234.

SPEED rura miedziana
SPEED rura falista stalowa