Naczynia wzbiorcze przeponowe - obliczenia

Rodzaj obiegu solarnego

Obliczenia

Dane początkowe

 1. Pojemność całkowita układu grzewczego:

 2. Wysokość statyczna (kolektor - NWP):

 3. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa:

 4. Powierzchnia kolektorów brutto: Aqua PlasmaSTAR

 5. Średnica rury przewodów solarnych:

 6. Długość rury zasilania solarnego:

 7. Całkowita pojemność istniejących NWP:

Dane niekompletne lub poza dopuszczalnym zakresem

Oblicz
Wyczyść dane

Dane początkowe

 1. Pojemność całkowita układu solarnego:

 2. Wysokość statyczna (kolektor - NWP):

 3. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa:

 4. Powierzchnia kolektorów brutto: Aqua PlasmaSTAR

 5. Średnica rury przewodów solarnych:

 6. Długość rury zasilania solarnego:

 7. Całkowita pojemność istniejących NWP:

Dane niekompletne lub poza dopuszczalnym zakresem

Oblicz
Wyczyść dane

Wyniki pośrednie

 1. Objętość rozszerzania wody:

 2. Objętość pary - Solar:

 3. Minimalna objętość wody w NWP:

 4. Maksymalna objętość wody w NWP:

 5. Ciśnienie statyczne:

 6. Dobrane ciśnienie wstępne:

 7. Dobrane ciśnienie końcowe:

 8. Współczynnik ciśnienia:

 9. Minimalna pojemność wszystkich NWP:

Wyniki pośrednie

 1. Objętość rozszerzania:

 2. Objętość pary - Solar:

 3. Zawartość glikolu w NWP:

 4. Objętość glikolu w instalacji:

 5. Ciśnienie statyczne:

 6. Dobrane ciśnienie wstępne:

 7. Dobrane ciśnienie końcowe:

 8. Współczynnik ciśnienia:

 9. Minimalna pojemność wszystkich NWP:

Konfiguracja

Pole kolektorów

* Roczny uzysk energii dla Wurzburg 50 st C

Zastosuj
Wyczyść dane

Wyniki końcowe

 1. Minimalna pojemność nowego NWP:

 2. Ciśnienie wstępne wszystkich NWP:

 3. Ciśnienie robocze w instalacji:

Wskazówki techniczne

Powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie zamkniętych układów grzewczych wyposażonych w membranowe naczynia wzbiorcze NWP. Dozbrajanie otwartych systemów grzewczych polami kolektorów w koncepcji AquaSystem nie jest dozwolone. Zastosowane NWP muszą być zgodne z odpowiednimi obowiązującymi normami. Dla AquaSystemu zaleca sie naczynia wzbiorcze przeponowe 100 st C z membraną butylową.

W AquaSystemie, system solarny i układ grzewczy nie są hydraulicznie rozdzielone. Musi więc być przeprowadzony dobór NWP wspólnie dla części konwencjonalnej i systemu solarnego. Wielkość naczynia przeponowego wynika z sumy pojemności konwencjonalnego układu grzewczego (EN 12828) i pojemności systemu solarnego (ENV 12977). Pojemność całkowita układu grzewczego zawiera całkowitą objętość wody grzewczej konwencjonalnego systemu grzewczego (źródło ciepła, zbiornik buforowy, grzejniki, orurowanie) wraz z objętością wody obiegu solarnego.

Wyniki końcowe

 1. Minimalna pojemność nowego NWP:

 2. Ciśnienie wstępne wszystkich NWP:

 3. Ciśnienie robocze w instalacji:

Wskazówki techniczne

Powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie naczyń przeponowych w instalacjach solarnych z glikolem w obiegu. Zastosowane NWP muszą być zgodne z odpowiednimi obowiązującymi normami. Zaleca sie naczynia wzbiorcze przeponowe 100 st C z membraną butylową.